Pravidla

Pravidla:


Zakázaní Griefingu.

Zákaz vulgárních slov. (Až po 22:00 - 6:00 povoleno)

Zákaz žádat o výhody.

Rasismus přísně zakázan.

Zákaz využivání bugů serveru a v minecraftu. (Včetně Duplikátoru)

Zákaz nevhodných nicků.

Respektovat nařízení AT.

Zákaz provokování, zesměšňování a spamovaní členů AT.

Zákaz reklam 3. stran.

Zákaz zneužití podpory

Zákaz obcházení trestů

Zákaz vydávání se za členy AT

Zákaz ničení přírody v radiusu 250x250 od spawnu

Zákaz používání programů 3. stran.

Zákaz okrádání hráčů na serveru.

Zákaz Flood. (Psaním CAPS lockem)

Zákaz cílené ignorace člena AT.

Zákaz obcházení AFK systému

Zákaz využívání cizích farem, villagerů, truhel, pecí, dveří apod. (Pokud není povoleno majitelem pozemku)

Zákaz obvinování hráčů bez důkazů o spáchání činu.

Zákaz pokusů o poškození serveru.

Zákaz rozdávání svého majetku novým hráčům.

Zákaz gigantických farem, které by přetěžovaly či poškozovaly server

Zákaz zabíjení hráčů bez souhlasu.

Zákaz zbytečných markerů.

Zákaz mít více markerů než 2. (Vlastní pozemek + farma) [Každý svět 2x marker]

Zákaz využívání AFK farmy na obohacení při eventech. Soudružné s pravidlem 18

Hráč nesmí vytvářet název klanu delší než 4 znaky

Zákaz nevhodných názvů klanů

V případě nenahraných 10 hodin na serveru za měsíc, bude hráč vykázan z whitelistu.


AT má povoleno měnit uvedená pravidla. Doporučujeme si je po změně pravidel vždy přečíst na našem Discordu!

Povinnosti:


Omezení Toxicity

Hráč má povinnost se starat mapu jakýmkoliv způsobem.

Hráč má povinnost dodržovat uvedená pravidla.

Hráč má povinnost se řídit příkazy členů AT.

Hráč má povinnost podat přihlášku na server.

Hráč má povinnost vyjít vstříc při vyzvání pro test důvěry.

Hráč má povinnost označit okolí svého pozemku pomocí cedulek.(Rozmezí cca 100 bloků)

Hráč má povinnost si zabrat pozemek jen ve hře.

Hráč si ručí za svůj účet, který je aktivní na serveru.


Práva pro hráče:


Hráč může zažádat o zdůvodnění uděleného banu.

Hráč má právo si zažádat o unregister účtu.


Discord Pravidla:


Zákaz vulgárních slov.

Nežádat o žádné role.

Nick musí souhlasit s Minecraft nickem.

Zákaz nevhodné profilovky .

Zákaz provokování, zesměšňování a spamovaní členů AT.

Zákaz zbytečných pingů členů AT.

Respektovat nařízení AT.

Zákaz zneuživání podpory.

Zákaz obcházení trestů.

Zákaz vydávání se za člena AT.

Zákaz posílání erotického obsahu.

Zákaz Flood. (Psaním CAPS lockem)

Zákaz cílené ignorace člena AT.

Zákaz nevhodných reakcí na příspěvku.

Každé téma má svůj označený kanál. (Například: Fotky > ⁠Žádný přístup )

Zákaz trollení přes soundboard.